► Cập Nhật

Cập Nhật Cửa Hàng 12/05/2022

5/11/2022 12:15 PM

 Tổng Quan

- Hiệp Khách Mobile đã cập nhật thêm những bảo hạp thời trang mới trong lần bào trì ngày 12/05/2022.

 Chi Tiết

- Cập nhật Bảo Hạp Thời Trang mới:

Bảo Hạp Thời Trang Bậc S Kỵ Sĩ mỗi 1 lần mở có khả năng nhận được:

Vật phẩm Hình ảnh

Thời Trang Bậc S tương ứng

01 Hộ Linh Phù
01 Thủy Tinh Khí/ Hộ/ Sức Phù   
01 Thời Trang Phù
01 Phúc Vận Phù A
01 Bá Vương/ Hộ Thể Hoàn 10%  
01 Võ Công/ Vô Phòng Hoàn 10%  
02 Thần Dược HP/ MP (2 giây)  
20 Dược MP/ HP (Đại)  
20.000 Vàng

+ Ngoài ra, Hiệp Khách có thể mua trực tiếp Thời Trang Kỵ Sĩ với giá 4.999 Kim Cương (Mỗi nhân vật mua được 1 lần).

Chi tiết về Bảo Hiểm Bảo Hạp >>xem tại đây<<

 Thời Gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 12/05/2022.

- Kết thúc: 08:30 ngày 19/05/2022.

- Lưu ý, đây là thời trang giới hạn chỉ xuất hiện trong một số sự kiện đặc biệt

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.