► Cập Nhật

Cập Nhật Cửa Hàng 19/05/2022

5/17/2022 12:15 PM

 Tổng Quan

- Sau bảo trì ngày 19/05/2022, các Bảo Hạp Bảo Hiểm thời trang/ thú cưng sẽ dừng bán.
 
- Thời trang Thích Khách Bóng Đêm, Áo Choàng Âm Dương Sư và Cửu Vỹ Tiên Hồ sẽ được mở bán trực tiếp với giá 6.999 Kim Cương (chỉ mua được 1 lần/1 nhân vật).
 
 
- Thời trang Cao Bồi, Frankenstein, Cổ Điển Phục sẽ được mở bán trực tiếp với giá 2.499 Kim Cương (chỉ mua được 1 lần/1 nhân vật).
 

 

- Mở bán Bảo Hạp Thời Trang Thần Điêu Đại Hiệp (mới) có Bảo Hiểm (sau cập nhật ngày 19/05 đến 08:30 02/06/2022).

Bảo Hạp Thời Trang Bậc A Thần Điêu Đại Hiệp mỗi 1 lần mở có khả năng nhận được:

Vật phẩm Hình ảnh

Thời Trang Bậc A/B tương ứng

01 Hộ Linh Phù
01 Phúc Vận Phù B
01 Bá Vương/ Hộ Thể Hoàn 5%  
01 Võ Công/ Vô Phòng Hoàn 5%  
03 Khí/ Ngự/ Sức Ngọc C   
20 Dược MP/ HP (Đại)  
30 Dược MP/ HP (Trung)
20.000 Vàng

Lưu ý: sau khi kết thúc thời gian Bảo Hiểm Bảo Hạp, thời trang Thần Điều Đại Hiệp sẽ được bán trực tiếp trong cửa hàng với giá 2.499 Kim Cương.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.