► Cập Nhật

Cập Nhật Cửa Hàng 30/06/2022

6/28/2022 10:20 AM

 Tổng Quan

- Hiệp Khách Mobile đã cập nhật thêm những vật phẩm, gói Phúc Lợi mới với những ưu đãi hấp dẫn để các Hiệp Khách có thêm nhiều lựa chọn khi mua sắm tại Cửa Hàng trong game đây ạ.

 Chi Tiết

- Cập nhật các gói Thời Trang mới: 

+ Mở bán gói thời trang Lưu Kim Mật Phong S - 6.999 Kim Cương (1 lần/nhân vật).

+ Mở bán gói thời trang Phố Biển Waikiki A - 2.499 Kim Cương (1 lần/nhân vật).
 
+ Mở bán gói thời trang Lỗ La La Phê Phong A - 2.499 Kim Cương (1 lần/nhân vật).

- Cập nhật Bảo Hạp Thời Trang mới:

Bảo Hạp Thời Trang Bậc S Thuyền Trưởng Hải Tặc mỗi 1 lần mở có khả năng nhận được:


 

Bảo Hạp Thời Trang Bậc A Yêu Thiên Nhiên, Nhà Nông Chăm Chỉ mỗi 1 lần mở có khả năng nhận được:

Vật phẩm Hình ảnh

Thời Trang Bậc A/B tương ứng

 
01 Hộ Linh Phù
01 Phúc Vận Phù B
01 Bá Vương/ Hộ Thể Hoàn 5%  
01 Võ Công/ Vô Phòng Hoàn 5%  
03 Khí/ Ngự/ Sức Ngọc C   
20 Dược MP/ HP (Đại)  
30 Dược MP/ HP (Trung)
20.000 Vàng


Ngưng bán các vật phẩm cũ:

- Bảo Hạp Hắc Tinh
 
- Bảo Hạp Hoàng Minh Sư
 
- Bảo Hạp Thương Ưng
 
- Bảo Hạp Bá Thiên Hổ
 
- Bảo Hạp Cứu Hộ
 
- Bảo Hạp Lãng Khách
 
- Bảo Hạp Mật Phong
 
- Bảo Hạp Waikiki

- Bảo Hạp Lỗ La La

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.