► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 07/02 ~ 15/02

2/6/2024 10:38 AM

Cập nhật mới Webshop Hiệp Khách Mobile, tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: từ 15:00 ngày 07/02/2024. Kết thúc 14:59, ngày 15/02/2024. 

** Lưu ý:

- Các server mới sẽ có ưu đãi về giá so với các server cũ với một số vật phẩm.   

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

STT Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20 All
2 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20 All
3 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20 All
4 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10 All
5 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10 All
6 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10 All
7 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600.000 540.000 0 All
8 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0 All
9 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0 All
10 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 210.000 189.000 0 All
11 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All
12 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64.444 58.000 1 All
13 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) 1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170.000 153.000 1 All
14 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210.000 189.000 1 All
15 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112.000 100.000 1 All
16 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All

Mục Giới Hạn:

 

STT Thời gian mở bán Kết thúc mở bán Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 100.000 5 All
2 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 375.000 5 All
3 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 210.000 0 All
4 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 300.000 0 All
5 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Thời Trang Phù 5 Dùng để cường hóa thời trang (Thời trang +20 không thể dùng). 600.000 360.000 10 All
6 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Tiểu) 10 Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300.000 150.000 0 16
7 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Trung) 10 Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450.000 225.000 0 16
8 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Thời trang Ám Dạ Sử Giả S 1 Thời trang Ám Dạ Sử Giả S.
- S.Thương V.Công Tối Thiểu 15%
- S.Thương V.Công Tối Đa 15%
- Tăng HP 15%
- Phản Đòn 10%
1.600.000 480.000 5 All
9 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Thời trang Trưởng Lão Võ Sĩ S 1 Thời trang Trưởng Lão Võ Sĩ S.
- Tăng HP 8%
- S.Thương ATK Tối Thiểu 15%
- S.Thương ATK Tối Đa 15%
- Xuyên DEF 5%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 8%
- S.Thương Chí Mạng 8%
1.800.000 540.000 5 All
10 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Thời trang Hắc Long Võ Sĩ S 1 Thời trang Hắc Long Võ Sĩ S.
- Giảm Thương Boss 15%
- Giảm Thương Cao Thủ 10%
- Tăng S.Thương Boss 15%
- Hồi HP 10%
- DEF 10%
1.600.000 480.000 5 All
11 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Thời trang Huyết Băng Nhẫn Giả S 1 Thời trang Huyết Băng Nhẫn Giả S.
- Chính Xác 8%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 10%
- Tăng S.Thương (PVP) 20%
- Giảm S.Thương (PVP) 20%
1.400.000 420.000 5 All
12 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Thời trang Kim Tý Long S 1 Thời trang Kim Tý Long S.
- Tăng HP 5%
- S.Thương ATK Tối Thiểu 8%
- S.Thương ATK Tối Đa 8%
- S.Thương Chí Mạng 8%
- Tăng S.Thương (PVP) 8%
- Giảm S.Thương (PVP) 8%
1.600.000 480.000 5 All
13 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Thời trang Chiến Binh Phượng Hoàng S 1 Thời trang Chiến Binh Phượng Hoàng S.
- S.Thương V.Công Tối Thiểu 16%
- S.Thương V.Công Tối Đa 16%
- Né Tránh 8%
- Tỷ Lệ Chí Mạng 10%
- Tăng S.Thương PVP 25%
1.600.000 480.000 5 All
14 2024-02-07 15:00:00 2024-02-15 14:59:59 Thời trang Hổ Khiếu Lôi Lân Giáp S 1 Thời trang Hổ Khiếu Lôi Lân Giáp S.
- Tăng HP 15%
- DEF 6%
- Phản Đòn 10%
- Kháng hiệu ứng bất lợi 5%
- Tỷ lệ kháng phòng thủ 10%
1.600.000 480.000 5 All

 

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.