► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 09/05 ~ 16/05

5/8/2024 10:21 AM

Cập nhật mới Webshop Hiệp Khách Mobile, tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00, ngày 09/05/2024.

- Kết thúc 14:59, ngày 16/05/2024.

(Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 13/05/2024).

** Lưu ý:
- Các server mới sẽ có ưu đãi về giá so với các server cũ với một số vật phẩm.   

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20 All
2 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20 All
3 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20 All
4 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10 All
5 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10 All
6 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10 All
7 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 540.000 0 All
8 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí
(Vũ khí +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
9 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ
(Phòng cụ +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
10 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức
(Trang sức +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
11 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Gói Chí Tôn Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù
(7 ngày).
140.000 126.000 1 All
12 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Gói Nhiệt Huyết Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù
(7 Ngày).
64.444 58.000 1 All
13 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Vé Luyện Tập
(7 Ngày)
1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong
(7 ngày).
170.000 153.000 1 All
14 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Kim Cang Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù
(7 ngày).
210.000 189.000 1 All
15 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Thần Khí Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù
(7 ngày).
112.000 100.000 1 All
16 09/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Nộ Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù
(7 ngày).
140.000 126.000 1 All
Mục Giới Hạn
STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
250.000 125.000 5 1~16
2 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
1.250.000 500.000 5 1~16
3 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
250.000 100.000 5 17
4 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
1.250.000 375.000 5 17
5 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 300.000 0 1~16
6 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 540.000 0 1~16
7 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 240.000 0 17
8 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 360.000 0 17
9 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Thánh Tâm Đơn (Tiểu) 10 Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300.000 90.000 0 17
10 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Thánh Tâm Đơn (Trung) 10 Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450.000 135.000 0 17
11 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Thời Trang Phù 5 Dùng để cường hóa thời trang
(Thời trang +20 không thể dùng).
600.000 360.000 10 All
12 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Thời trang
Ám Dạ Sử Giả S
1 Thời trang Ám Dạ Sử Giả S.
- S.Thương V.Công Tối Thiểu 15%
- S.Thương V.Công Tối Đa 15%
- Tăng HP 15%
- Phản Đòn 10%
1.600.000 480.000 5 All
13 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Thời trang
Trưởng Lão Võ Sĩ S
1 Thời trang Trưởng Lão Võ Sĩ S.
- Tăng HP 8%
- S.Thương ATK Tối Thiểu 15%
- S.Thương ATK Tối Đa 15%
- Xuyên DEF 5%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 8%
- S.Thương Chí Mạng 8%
1.800.000 540.000 5 All
14 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Thời trang
Hắc Long Võ Sĩ S
1 Thời trang Hắc Long Võ Sĩ S.
- Giảm Thương Boss 15%
- Giảm Thương Cao Thủ 10%
- Tăng S.Thương Boss 15%
- Hồi HP 10%
- DEF 10%
1.600.000 480.000 5 All
15 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Thời trang
Huyết Băng Nhẫn Giả S
1 Thời trang Huyết Băng Nhẫn Giả S.
- Chính Xác 8%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 10%
- Tăng S.Thương (PVP) 20%
- Giảm S.Thương (PVP) 20%
1.400.000 420.000 5 All
16 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Thời trang
Kim Tý Long S
1 Thời trang Kim Tý Long S.
- Tăng HP 5%
- S.Thương ATK Tối Thiểu 8%
- S.Thương ATK Tối Đa 8%
- S.Thương Chí Mạng 8%
- Tăng S.Thương (PVP) 8%
- Giảm S.Thương (PVP) 8%
1.600.000 480.000 5 All
17 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Thời trang
Chiến Binh Phượng Hoàng S
1 Thời trang Chiến Binh Phượng Hoàng S.
- S.Thương V.Công Tối Thiểu 16%
- S.Thương V.Công Tối Đa 16%
- Né Tránh 8%
- Tỷ Lệ Chí Mạng 10%
- Tăng S.Thương PVP 25%
1.600.000 480.000 5 All
18 09/05/2024
(15:00:00)
13/05/2024
(14:59:59)
Thời trang
Hổ Khiếu Lôi Lân Giáp S
1 Thời trang Hổ Khiếu Lôi Lân Giáp S.
- Tăng HP 15%
- DEF 6%
- Phản Đòn 10%
- Kháng hiệu ứng bất lợi 5%
- Tỷ lệ kháng phòng thủ 10%
1.600.000 480.000 5 All
19 13/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 360.000 10 17
20 13/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 50 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
3.000.000 900.000 10 17
21 13/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp
Chu Thần (Nhẫn) B
3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 360.000 5 1~16
22 13/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp
Chu Thần (Khuyên) B
3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 Khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 360.000 5 1~16
23 13/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp
Chu Thần (Nhẫn) B
3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 300.000 5 17
24 13/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp
Chu Thần (Khuyên) B
3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 Khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 300.000 5 17
25 13/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp
Chu Ma (Dây Chuyền) A
5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 Dây Chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A.
700.000 420.000 5 1~16
26 13/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp
Chu Ma (Yêu Bài) A
5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 Yêu Bài Xích Chu ~ Thiên Ma A.
800.000 480.000 5 1~16
27 13/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp
Chu Ma (Dây Chuyền) A
5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 Dây Chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A.
700.000 350.000 5 17
28 13/05/2024
(15:00:00)
16/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp
Chu Ma (Yêu Bài) A
5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 Yêu Bài
Xích Chu ~ Thiên Ma A.
800.000 400.000 5 17

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.