► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 23/05 ~ 30/05

5/22/2024 12:00 PM

Cập nhật mới Webshop Hiệp Khách Mobile, tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00, ngày 23/05/2024.

- Kết thúc 14:59, ngày 30/05/2024.

** Lưu ý:
- Các server mới sẽ có ưu đãi về giá so với các server cũ với một số vật phẩm.   

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20 All
2 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20 All
3 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20 All
4 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10 All
5 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10 All
6 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10 All
7 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 540.000 0 All
8 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí
(Vũ khí +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
9 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ
(Phòng cụ +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
10 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức
(Trang sức +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
11 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Gói Chí Tôn Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù
(7 ngày).
140.000 126.000 1 All
12 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Gói Nhiệt Huyết Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù
(7 Ngày).
64.444 58.000 1 All
13 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Vé Luyện Tập
(7 Ngày)
1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong
(7 ngày).
170.000 153.000 1 All
14 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Kim Cang Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù
(7 ngày).
210.000 189.000 1 All
15 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Thần Khí Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù
(7 ngày).
112.000 100.000 1 All
16 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Nộ Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù
(7 ngày).
140.000 126.000 1 All
Mục Giới Hạn
STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
250.000 125.000 5 1~16
2 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
1.250.000 500.000 5 1~16
3 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
250.000 100.000 5 17
4 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
1.250.000 375.000 5 17
5 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 300.000 0 1~16
6 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 540.000 0 1~16
7 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 240.000 0 17
8 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 360.000 0 17
9 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Thánh Tâm Đơn (Tiểu) 10 Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300.000 90.000 0 17
10 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Thánh Tâm Đơn (Trung) 10 Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450.000 135.000 0 17
11 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp
Thiên Vương/Ma Vương S
1 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị
Thiên Vương/Ma Vương cấp S.
4.000.000 1.000.000 4 All
12 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 360.000 10 17
13 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 50 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
3.000.000 900.000 10 17
14 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Phúc Vận Phù A 10 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
600.000 300.000 10 17
15 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Phúc Vận Phù B 10 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
420.000 210.000 10 17
16 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Phúc Vận Phù A 5 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
300.000 210.000 20 17
17 23/05/2024
(15:00:00)
30/05/2024
(14:59:59)
Phúc Vận Phù B 5 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
210.000 179.000 20 17

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.