► Chế Tạo

Cường Hóa

4/20/2022 10:36 AM

 Tổng Quan

Hệ thống kết hợp trang bị có thể dụng cho cả vũ khí, trang bị và trang sức. Giúp nâng cấp trang bị lên cấp bậc cao hơn và tăng cường sức mạnh cho các Hiệp Khách.

 Giao Diện

- Chọn biểu tượng Dung Luyện trong giao diện chính.

- Chọn tính năng Cường Hóa.

1. Trang bị cần được Cường Hóa.

2. Nguyên liệu dùng để Cường Hóa.

3. Tỉ lệ thành công khi Cường Hóa.

Nguyên liệu dùng để cường hóa gồm các loại sau:

Vũ Khí Phù: Dùng để cường hóa vũ khí (Phó Bản Tuần, Thứ 2).

Phòng Ngự Phù: Dùng để cường hóa phòng cụ (Phó Bản Tuần, Thứ 3).

Trang Sức Phù: Dùng để cường hóa phòng cụ (Phó Bản Tuần, Thứ 4).

Hộ Linh Phù: Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa thất bại.

Các loại Phúc Vận Phù D, C, B: Tăng tỉ lệ thành công khi cường hóa, cấp bậc càng cao tỉ lệ tăng càng nhiều.

Đặc biệt đối với vũ khí khi cường hóa lên 1 mức nhất định sẽ có thêm hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.