► Sự Kiện

ĐUA TOP NẠP TIÊU 04/05 - 08/05/2024

5/3/2024 3:38 PM

BQT xin thông báo sự kiện đua TOP Nạp-Tiêu mới đã được cập nhật. Tham gia ngay để nhận thêm các phần quà hỗ trợ đặc biệt khi đạt yêu cầu.

Thời gian sự kiện: 04/05 ~ 08/05/2024.

Thời gian tổng kết cung cấp thông tin và trao thưởng2-4 ngày.

Thời gian chi tiết:

 - Thời gian diễn ra sự kiện: Từ 00:00 ngày 04/05 đến 23:59 ngày 08/05/2024
 - Thời gian tổng kết sự kiện (dự kiến): 09/05 - 10/05.
 - Thời gian nhận "NẠP TIÊU BÙ & KHIẾU NẠI (nếu có) " từ các Hiệp Khách: 10/05 - 12/05.
 - Thời gian phát quà (dự kiến): 13/05.

 TẤT CẢ MÁY CHỦ

Ngày Mốc Kim Cương Quà Số lượng
04/05
1 Bảo Hạp Khí Sơ Phụng S 1
1000 Khí Ngọc C 20
5000 Hộ Linh Phù 20
10000 Bảo Hạp Thiên Vương/Ma Vương S 1
05/05
1 Bảo Hạp Hộ Sơ Phụng S 1
1000 Ngự Ngọc C 20
5000 Tuyệt Hộ Phù 4
10000 Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) A 3
06/05
1 Bảo Hạp Khí Sơ Thiên S 1
1000 Sức Ngọc C 20
5000 Hộ Linh Phù 20
10000 Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) A 1
07/05
1 Bảo Hạp Ngự Sơ Thiên S 1
1000 Khí Ngọc C 20
5000 Tuyệt Sức Phù 4
10000 Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) A 3
08/05
1 Bảo Hạp Ủng Sơ Phụng S 1
1000 Ngự Ngọc C 20
5000 Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) 2
10000 Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) A 3
 
 

NẠP-TIÊU Liên Tiếp
5 Ngày
Quà
Số lượng
Liên tiếp 5 ngày
(Mốc 1 KC)
Sức Ngọc C 10
Bảo Hạp Hỏa Huyết SR 1
Liên tiếp 5 ngày
(Mốc 5.000 KC)
Thời trang Huyết Kỵ Sĩ [Thiên] 1
Dây Chuyền Thiên Ma SR 1
Liên tiếp 5 ngày
(Mốc 10.000 KC)
Phúc Vận Phù S 5
Dây Chuyền Thần Ma SR 1

 

TOP
Quà
Số lượng
1
Danh hiệu Như Ánh Trăng Khuya (HSD: vĩnh viễn) 1
Rương Tập Hồn 2
Nhẫn Thần Ma SR 1
Tuyệt Sức Phù 5
2
Danh hiệu Như Ánh Trăng Khuya (HSD: 15/06/2024) 1
Rương Tập Hồn 1
NhẫnThần Ma S 1
Tuyệt Sức Phù 3
3
Danh hiệu Như Ánh Trăng Khuya (HSD: 15/06/2024) 1
Nhẫn Thiên Ma S 1
Tuyệt Sức Phù 1

 

Vật Phẩm Mô Tả
Danh hiệu
Như Ánh Trăng Khuya
S.Thương ATK Tối Thiểu 8%
S.Thương ATK Tối Đa 8%
Xuyên DEF 6%
S.Thương Chí Mạng 6%
Thời trang Huyết Kỵ Sĩ [Thiên] S.Thương V.Công Tối Thiểu 25%
S.Thương V.Công Tối Đa 25%
Hấp Huyết 10%
Tăng S.Thương (PVP) 20%
Giảm S.Thương (PVP) 20%
Rương Tập Hồn Khi mở sẽ tùy chọn nhận 1 trong 3 vật phẩm sau:
- Tập Hồn Thạch
- Tập Hồn Ti
- Tập Hồn Tinh
Hộp Tập Hồn Khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 3 vật phẩm sau:
- Tập Hồn Thạch
- Tập Hồn Ti
- Tập Hồn Tinh
Rương Chỉ Thêu
(Vĩnh viễn)
Khi mở sẽ tùy chọn nhận 1 chỉ thêu vĩnh viễn:
- Bích Long Chỉ Thêu
- Xích Long Chỉ Thêu
- Bạch Long Chỉ Thêu
- Kim Long Chỉ Thêu
Hộp Chỉ Thêu
(Vĩnh viễn)
Khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 chỉ thêu vĩnh viễn:
- Bích Long Chỉ Thêu
- Xích Long Chỉ Thêu
- Bạch Long Chỉ Thêu
- Kim Long Chỉ Thêu
Hộ Linh Phù
(Thượng Cấp)
Bảo vệ trang bị
(+20 trở lên không rớt cấp khi cường hóa.)
Kỳ Bảo Cường Hóa Phù Phù cường hóa Kỳ Bảo
Kỳ Bảo Hộ Mệnh Phù Bảo vệ Kỳ Bảo không rớt cấp khi cường hóa
(Kỳ Bảo +20 không thể dùng).
Kỳ Bảo Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa Kỳ Bảo
Kỳ Bảo Phúc Vận Phù A Tăng 12% tỉ lệ cường hóa Kỳ Bảo
Kỳ Bảo Phúc Vận Phù S Tăng 15% tỉ lệ cường hóa Kỳ Bảo
Tuyệt (Khí, Ngự, Sức) Hộ Phù Phù cường hóa với tỉ lệ 100% thành công

 

Do trong game không thể hiển thị hết số dòng nên hiển thị thiếu, thực chất các trạng thái vẫn cộng lên nhân vật.

** Các thông tin cần lưu ý:

- Hỗ trợ nạp tiêu bù trong thời gian diễn ra sự kiện (không tính thời gian tổng kết và thời gian phát quà).

- Hỗ trợ nạp bù chỉ áp dụng Nạp Tiêu Liên Tiếp. 

- Hỗ trợ nạp và tiêu bù trong thời gian tổng kết sự kiện sẽ mất thêm 10% phí quá hạn!

- Sự kiện siêu ưu đãi nếu trùng ngày với 1 sự kiện nạp và tiêu khác thì sẽ không hỗ trợ bù!

- Phải nạp và tiêu trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện mới tính là có tham gia.

- Hiệp Khách đạt mốc nạp/tiêu với quà tặng "Trang bị tự chọn" hãy nhắn tin về Fanpage hoặc CSKH Dzogame và xác thực tài khoản sau đó đưa thông tin trang bị mà mình chọn. 

- Đặc biệt Hiệp Khách sẽ được lựa chọn phần quà phù hợp cho mình và chỉ chọn duy nhất 1 phần quà.

- Sau khi có kết quả sự kiện Hiệp Khách đạt TOP nạp tiêu hay đạt được các mốc quà có nhiều mục chọn vui lòng chọn quà bằng cách gửi phiếu tại hotro.dzogame.vn khi danh sách tổng kết sự kiện được công bố. 

- Chỉ tính tiêu vào mua vật phẩm trên cửa hàng, không tính làm mới thương nhân, mua các gói vàng hay hồng ngọc hoặc chi trả cho các vật phẩm ngoài cửa hàng.

- Nếu không cung cấp thông tin về phần quà tặng cũng như trang bị tự chọn BQT sẽ tự trao theo thứ tự đầu tiên của quà đó. 

- Không tính tiêu tại mục "Phúc Lợi" và "Quy Đổi" trên cửa hàng.

  

- Không tính số kim cương tồn đọng trước đó.

- Nạp/tiêu mốc quà nào sẽ chỉ nhận mốc quà đó - ví dụ: Nạp 5000 kim cương tiêu mốc 1000 kim cương thì chỉ nhận quà mốc 1000 kim cương.

- Không tính nạp/tiêu vượt mốc, ví dụ nạp/tiêu mốc 5000 kim cương sẽ không nhận được quà của mốc 1000 kim cương.

- Để nhận được mốc 1000 và 5000 phải nạp/tiêu ít nhất 6000 kim cương.

- Một tài khoản chỉ tham gia một lần.

- Phần quà sẽ được trao khi có danh sách công bố kết quả.

- Khi các Đại Hiệp đã đọc đến đây thì đã cam kết là hiểu quy tắc sự kiện.

- Mọi khiếu nại liên hệ tại Fanpage.

- QUYẾT ĐỊNH CỦA BQT LÀ QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.