► Tàng Thư

Hướng Dẫn Tìm Nguyên Liệu Nâng Cấp Trang Bị

12/6/2021 5:27 PM

 Nguyên Liệu Dung Luyện - Thăng Cấp

- Nguyên liệu: Ngự Ngọc, Khí Ngọc, Sức Ngọc.

- Cách thức:

 Nguyên Liệu Dung Luyện - Cường Hóa

- Nguyên liệu: Vũ Khí Phù, Phòng Ngự Phù, Trang Sức Phù, Khí Linh Phù, Hộ Linh Phù, Sức Linh Phù, Tuyệt Khí Phù, Tuyệt Hộ Phù, Tuyệt Sức Phù, Hộ Phù, Phúc Vận Phù.

- Cách thức:

  • Điểm Hoạt Động Mỗi Ngày.
     
  • Phó Bản Tuần >>(xem tại đây)<<.
     
  • Cửa Hàng May Mắn.
     
  • Cửa Hàng Vật Phẩm.

 Nguyên Liệu Dung Luyện - Tăng Bậc

- Nguyên liệu: Hồng Tinh Thạch, Lam Tinh Thạch, Tử Tinh Thạch.

- Cách thức:

 Nguyên Liệu Dung Luyện - Thăng Cấp Ngọc

- Nguyên liệu: Ngọc D,C,B,A,S,SR đều có thể dùng làm nguyên liệu.

- Cách thức:

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.