► Sự Kiện

LÀM MỚI CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 25/05 ~ 01/06

5/25/2023 2:15 PM

Cập nhật mới Cửa Hàng Hiệp Khách Mobi tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: từ 15:00 ngày 25/05/2023. Kết thúc 14:59, ngày 01/05/2023. (Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 29/05).

** Lưu ý:

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Description Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Khí Ngọc C Dùng để thăng cấp vũ khí. 60,000 60,000 20
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Ngự Ngọc C Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60,000 60,000 20
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Sức Ngọc C Dùng để thăng cấp trang sức. 60,000 60,000 20
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Khí Ngọc B Dùng để thăng cấp vũ khí. 150,000 150,000 10
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Ngự Ngọc B Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150,000 150,000 10
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Sức Ngọc B Dùng để thăng cấp trang sức. 150,000 150,000 10
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600,000 540,000 0
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Vũ Khí Phù Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Phòng Ngự Phù Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Sức Phẩm Phù Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64,444 58,000 1
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170,000 153,000 1
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210,000 189,000 1
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112,000 100,000 1
2023-05-25 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1


Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Description Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-05-25 15:00:00 2023-05-29 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250,000 100,000 5
2023-05-25 15:00:00 2023-05-29 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600,000 250,000 0
2023-05-25 15:00:00 2023-05-29 14:59:59 Thời Trang Phù Dùng để cường hóa thời trang (Thời trang +20 không thể dùng). 600,000 360,000 10
2023-05-25 15:00:00 2023-05-29 14:59:59 Thời trang Áo Khoác Hamster Thời trang Áo Khoác Hamster.
- Né Tránh 10%
- Tăng S.Thương (PVP) 13%
- Tăng S.Thương (Boss) 10%
- Giảm S.Thương (PVP) 13%
1,400,000 1,000,000 2
2023-05-25 15:00:00 2023-05-29 14:59:59 Thời trang Streamer S Thời trang Streamer S.
- S.Thương V.Công Tối Thiểu 12%
- S.Thương V.Công Tối Đa 12%
- Tăng S.Thương (PVP) 18%
- Giảm S.Thương (PVP) 18%
1,400,000 1,000,000 2
2023-05-25 15:00:00 2023-05-29 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Dây Chuyền) A Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 dây chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A. 700,000 350,000 2
2023-05-25 15:00:00 2023-05-29 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Yêu Bài) A Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 yêu bài Xích Chu ~ Thiên Ma A. 800,000 400,000 2
2023-05-29 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600,000 420,000 10
2023-05-29 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Phúc Vận Phù A Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 600,000 420,000 10
2023-05-29 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 420,000 294,000 10
2023-05-29 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Phúc Vận Phù A Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 300,000 255,000 20
2023-05-29 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 210,000 179,000 20
2023-05-29 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Thời trang Chiến Binh Bạch Hổ [Đấu] S Thời trang Chiến Binh Bạch Hổ [Đấu] S.
- Tăng HP 8%
- Thêm S.Thương 9%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 9%
- S. Thương Chí Mạng 9%
1,200,000 600,000 1
2023-05-29 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) A Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 nhẫn Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600,000 300,000 5
2023-05-29 15:00:00 2023-06-01 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Khuyên) A Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600,000 300,000 5

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.