► Kết Giao

Sư Đồ

5/4/2022 6:31 PM

 Tổng Quan

- Tính năng giúp cho các Hiệp Khách mới bước chân vào giang hồ có thể tìm được cho mình một người thầy, người bạn hướng dẫn tận tình.

- Vừa thằng tiến về mặt tình cảm, còn có những hiệu ứng có lợi giúp cho cả sư phụ và đệ tử.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Hảo Hữu >> chọn Sư Đồ.

 Hướng Dẫn

- Đối với Sư Phụ:

+ Cần phải đạt mốc Thăng Chức 4 trở lên.

+ Có thể nhận tối đa 3 Đệ Tử.

- Đối với Đệ Tử:

+ Mỗi Đệ Tử chỉ có thể nhận 1 Sư Phụ.

+ Tối thiểu phải đạt Thăng Chức 1.

- Các lớp nhân vật khác nhau có thể sử dụng tính năng Sư Đồ.

- Hai phe Chính Tà có thể sử dụng tính năng Sư Đồ.

- Khi đang trong quá trình làm Sư Phụ, Hiệp Khách sẽ không thể nhận người khác làm Sư Phụ.

- Tương tự thì khi Hiệp Khách đang làm Đệ tử, sẽ không thể nhận người khác làm Đệ Tử.

- Tính năng Sư Đồ sẽ cung cấp một Hiệu Ứng có lợi độc quyền cho Hiệp Khách đang tham gia tính năng.

Giao diện của Sư Phụ

Giao diện của Đệ Tử

- Độ Hảo Cảm của Sư Đồ có thể tăng lên thông qua quá trình đánh quái.

- Sau khi Độ Hảo Cảm lên cấp, Hiệu Ứng Sư Đồ sẽ được chia như sau:

+ Độ Hảo Cảm của Sư Phụ lên cấp thì Đệ Tử sẽ được nhận Hiệu Ứng Sư Đồ.

Độ Hảo Cảm của Đệ Tử lên cấp thì Sư Phụ sẽ được nhận Hiệu Ứng Sư Đồ.

 

- Sư Phụ và Đệ Tử đều có thể đơn phương chấm dứt Sư Đồ với nhau.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.