► Phó Bản

Tàng Kim

12/29/2021 10:29 AM

 Điều Kiện

- Mở sau nhiệm vụ "Tàng Kim".

 Tổng Quan

- Là phó bản cung cấp một lượng lớn Vàng cho các Hiệp Khách trong Hiệp Khách Mobile.

- Có 4 cấp bậc dựa theo level của Hiệp Khách là: 50, 65, 80, 100.

- Mỗi ngày có thể tiến vào một lần miễn phí.

- Có thể sử dụng Ruby và Kim Cương để tiếp tục tham gia (tối đa tham gia 4 lần/ ngày).

- Phải vượt qua tầng trước mới có thể tiếp tục tham gia những tầng tiếp theo.

- Tại mỗi tầng đều có để số Lực Chiến trung bình cần có để có thể vượt qua tầng đó.

VD: Tàng Kim 4 Lực Chiến trung bình của Boss là 137,798 thì Đại Hiệp cần có Lực Chiến cao hơn số đó để có thể vượt ải.  

 Phần Thưởng

- Tàng Kim 1 (level 50) : 50,000 Vàng.

- Tàng Kim 2 (level 65) : 100,000 Vàng.

- Tàng Kim 3 (level 80) : 150,000 Vàng.

- Tàng Kim 4 (level 100) : 250,000 Vàng.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.