► Chiến Đấu

Thế Lực Chiến

4/28/2022 6:03 PM

 Thời Gian

- 19:00 Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần.

 Yêu Cầu

- Cấp 100 có thể tham gia.

 Cách Thức Tham Gia

 

 

 
- Khi đến giờ thi đấu, Hiệp Khách sẽ có thể vào bản đồ thế lực chiến.
 
- Hiệp Khách sẽ được di chuyển vào bên trong căn cứ của phe đã chọn ( Chính hoặc Tà ).
 
- Khi hết thời gian chờ, cổng sẽ mở và Hiệp Khách có thể tấn công người chơi ở phe đối địch và tháp canh phe địch.
 
- Tấn công và tiêu diệt Nhện Ánh Sáng giữ cổng để tiến vào .
 
 
- Tiếp theo tiêu diệt Sư Tử Đá gác cổng để vào đánh Boss bảo vệ Tượng Hộ Mệnh.
 
 
 
-  Đánh bại 02 Boss Tu La Trượng trước khi có thể tấn công Tượng Hộ Mệnh.
 
 
 Quy Tắc
 
- Phá hủy Tượng Hộ Mệnh của phe đối địch để dành chiến thắng.
 
- Nếu hết thời gian thi đấu mà không bên nào phá được Tượng Hộ Mệnh thì sẽ tính là Hòa.
 
- Hiệp Khách trong lúc thi đấu có thể dụng dịch chuyển phù để về căn cứ phe mình.
 
- Trong thời gian thi đấu nếu Hiệp Khách thoát ra khỏi và không vào lại chiến trưởng sẽ không nhận được thưởng.
 
Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.
 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.