► Nhân Vật

Thương Khách

12/8/2021 11:25 AM

 

  • Đặc điểm : Thương phần lớn lấy công lực, thực dụng làm chính nên người sử dụng Thương có sức mạnh kinh người, uy nghi như một dũng tướng. Chiêu thức dũng mạnh gây sát thương kinh người, duy chỉ có một nhược điểm là độ linh hoạt sẽ bị hạn chế rất nhiều.
     
  • Vũ Khí : Trường Thương.
     
  • Hình Dáng : Khoác lên mình vẻ ngoài mạnh mẽ, to lớn nhưng không kém phần quyến rũ.

Chính Phái

Tà Phái

Thế phải hiểm, bất động thì vững như núi, động thì mau như sấm chớp, vào ra như giao long ẩn hiện

"Nguyệt Côn, Niên Đao, Nhất bối tử Thương"

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.