► Sự Kiện

VÒNG QUAY CHUỘT Ù MỚI! 04/07 - 11/07

7/4/2024 9:42 AM

Cập nhật (MỚI) Vòng Quay Chuột Ù tham gia ngay để có cơ hội sở hữu: THỜI TRANG DẠ HÀNH (ĐEN), NHIỆT HUYẾT THANH XUÂN (LAM), TẠ ÂM MẪN (TÍM)...

 Thời gian

- Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 04/07/2024. Kết thúc: 14:59, ngày 11/07/2024.

** Lưu ý:

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

Vòng Quay Chuột Ù đã trở lại với hàng loạt các vật phẩm hấp dẫn không thể bỏ qua đây các Hiệp Khách ơi! Các vật phẩm Hiệp Khách có cơ hội nhận được khi tham gia vòng quay.

- Link hướng dẫn cách chơi: LINK

>>>> Thử sức quay ngay tại: hkm.dzogame.vn/vong-quay

STT Tên vật phẩm Mô Tả
1 5 Mảnh Hộ Linh Phù Nguyên liệu chế tạo Hộ Linh Phù.
2 5 Dược Thủy (Tốc độ đánh) Tăng 30% tốc độ đánh (5 phút).
3 5 Dược Thủy (ATK) Tăng 500 ATK (5 phút).
4 3 Phúc Vận Phù C Tăng 6% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
5 3 Nhiệt Huyết Thạch C Dùng để tăng thuộc tính trang bị.
6 5 Sức Phẩm Phù Dùng để cường hóa vũ khí
(Vũ khí +20 không thể dùng).
7 5 Khí Ngọc B Dùng để thăng cấp vũ khí.
8 5 Ngự Ngọc B Dùng để thăng cấp phòng cụ.
9 5 Sức Ngọc B Dùng để thăng cấp trang sức.
10 3 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
11 3 Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
12 1 Bảo Hạp Khí Sơ Thiên S Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 vũ khí S.
13 1 Bảo Hạp Phục Sơ Thiên SR Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 y phục SR.
14 5 Hộp Thức Tỉnh Thạch Khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 6 vật phẩm sau:
- Thức Tỉnh Thạch (Hồng)
- Thức Tỉnh Thạch (Cam)
- Thức Tỉnh Thạch (Hoàng)
- Thức Tỉnh Thạch (Lam)
- Thức Tỉnh Thạch (Lục)
- Thức Tỉnh Thạch (Tử)
15 5 Linh Thể Thanh Long Khi thu thập đủ số lượng sẽ nhận được thú cưng Thanh Long
16 1 Dạ Hành (Đen) Thời Trang S
17 1 Nhiệt Huyết Thanh Xuân (Lam) Thời Trang S
18 1 Tạ Âm Mẫn (Tím) Thời Trang S

 

Tên Thời Trang Chỉ số Ảnh ingame

DẠ HÀNH (ĐEN)

S.Thương ATK Tối Thiểu 20%
S.Thương ATK Tối Đa 20%
Xuyên DEF 30%
Tỷ Lệ Chí Mạng 20%
S.Thương Chí Mạng 30%
Tăng S.Thương (PVP) 30%

NHIỆT HUYẾT THANH XUÂN (LAM)
S.Thương ATK Tối Thiểu 20%
S.Thương ATK Tối Đa 20%
Phản Đòn 30%
Tỷ Lệ Chí Mạng 25%
S.Thương Chí Mạng 25%
Tăng S.Thương (PVP) 30%

TẠ ÂM MẪN (TÍM

S.Thương ATK Tối Thiểu 20%
S.Thương ATK Tối Đa 20%
Tỷ Lệ Chí Mạng 30%
S.Thương Chí Mạng 30%
Phòng Thủ Chí Mạng 30%
Tỷ Lệ Kháng Phòng Thủ 30%

 Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.