► Sự Kiện

VÒNG QUAY CHUỘT Ù MỚI! 17/04 - 25/04

4/16/2024 12:36 PM

Cập nhật (MỚI) Vòng Quay Chuột Ù tham gia ngay để có cơ hội sở hữu: THỜI TRANG THIÊN THẦN SA NGÃ, KHÔNG GIAN PHỤC, XÁC ƯỚP...

 Thời gian

- Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 17/04/2024. Kết thúc: 14:59, ngày 25/04/2024.

** Lưu ý:

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

Vòng Quay Chuột Ù đã trở lại với hàng loạt các vật phẩm hấp dẫn không thể bỏ qua đây các Hiệp Khách ơi! Các vật phẩm Hiệp Khách có cơ hội nhận được khi tham gia vòng quay.

- Link hướng dẫn cách chơi: LINK

>>>> Thử sức quay ngay tại: hkm.dzogame.vn/vong-quay

STT Tên vật phẩm Mô Tả
1 3 Bảo Hạp Linh Thể Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Linh Thể Xí Nga.
- Linh Thể Minh Thử.
- Linh Thể Hùng Miêu.
- Linh Thể Thần Điêu.
- Linh Thể Lam Lang.
- Linh Thể Vân Báo.
- Linh Thể Hắc Báo.
- Linh Thể Tuyết Báo
2 3 Bá Vương Hoàn 10% Tăng 10% ATK (60 phút).
3 3 Hộ Thể Hoàn 10% Tăng 10% DEF (60 phút).
4 4 Bảo Hạp Linh Thể Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Linh Thể Xí Nga.
- Linh Thể Minh Thử.
- Linh Thể Hùng Miêu.
- Linh Thể Thần Điêu.
- Linh Thể Lam Lang.
- Linh Thể Vân Báo.
- Linh Thể Hắc Báo.
- Linh Thể Tuyết Báo
5 2 Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
6 2 Thượng Hộ Phù Dùng để cường hóa phòng cụ +20 trở lên.
7 2 Thượng Khí Phù Dùng để cường hóa vũ khí +20 trở lên.
8 3 Hồng Tinh Thạch Dùng để tăng bậc vũ khí.
9 3 Tử Tinh Thạch Dùng để tăng bậc trang sức.
10 3 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng).
11 3 Nhiệt Huyết Thạch B Dùng để tăng thuộc tính trang bị.
12 2 Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) Bảo vệ trang bị +20 trở lên không rớt cấp khi cường hóa.
13 1 Bảo Hạp Khí Sơ Thiên S Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 vũ khí S.
14 2 Phúc Vận Phù S Tăng 15% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
15 5 Hộp Thủy Tinh Khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 6 vật phẩm sau:
- Hồng Thủy Tinh
- Cam Thủy Tinh
- Hoàng Thủy Tinh
- Lam Thủy Tinh
- Lục Thủy Tinh
- Tử Thủy Tinh
16 1 Thiên Thần Sa Ngã Thời Trang S
17 1 Không Gian Phục Thời Trang S
18 1 Xác Ướp Thời Trang S

 

Tên Thời Trang Chỉ số Ảnh ingame
THIÊN THẦN SA NGÃ
S.Thương ATK Tối Thiểu 20%
S.Thương ATK Tối Đa 20%
Xuyên DEF 30%
Tỷ Lệ Chí Mạng 20%
S.Thương Chí Mạng 30%
Tăng S.Thương(PVP) 35%

 KHÔNG GIAN PHỤC
Tăng HP 20%
S.Thương ATK Tối Thiểu 20%
S.Thương ATK Tối Đa 20%
Phản Đòn 20%
Hấp Huyết 20%
S.Thương Chí Mạng 30%

XÁC ƯỚP

Tăng HP 20%
S.Thương ATK Tối Thiểu 19%
S.Thương ATK Tối Đa 19%
Xuyên DEF 25%
Phản Đòn 30%
Tăng S.Thương (PVP) 35%

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.