► Sự Kiện

VÒNG QUAY CHUỘT Ù MỚI! 28/03 - 04/04

3/27/2024 2:54 PM

Cập nhật mới Vòng Quay Chuột Ù tham gia ngay để có cơ hội sở hữu: THỜI TRANG TẠ ÂM MẪN, PHI HÀNH ĐOÀN (TÍM), LƯỚT SÓNG (CAM)...

 Thời gian

- Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 28/03/2024. Kết thúc: 14:59, ngày 04/04/2024.

** Lưu ý:

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

Vòng Quay Chuột Ù đã trở lại với hàng loạt các vật phẩm hấp dẫn không thể bỏ qua đây các Hiệp Khách ơi! Các vật phẩm Hiệp Khách có cơ hội nhận được khi tham gia vòng quay.

- Link hướng dẫn cách chơi: LINK

>>>> Thử sức quay ngay tại: hkm.dzogame.vn/vong-quay

 

STT Tên vật phẩm Mô Tả
1 3 Bảo Hạp Linh Thể Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 Linh thể: Xí Nga, Minh Thử, Hùng Miêu, Thần Điêu, Lam Lang, Vân Báo, Hắc Báo, Tuyết Báo
2 3 Bá Vương Hoàn 10% Tăng 10% ATK (60 phút).
3 3 Hộ Thể Hoàn 10% Tăng 10% DEF (60 phút).
4 4 Bảo Hạp Linh Thể Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 Linh thể: Xí Nga, Minh Thử, Hùng Miêu, Thần Điêu, Lam Lang, Vân Báo, Hắc Báo, Tuyết Báo
5 4 Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
6 2 Thượng Hộ Phù Dùng để cường hóa phòng cụ +20 trở lên.
7 2 Thượng Khí Phù Dùng để cường hóa vũ khí +20 trở lên.
8 3 Hồng Tinh Thạch Dùng để tăng bậc vũ khí.
9 3 Tử Tinh Thạch Dùng để tăng bậc trang sức.
10 3 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
11 3 Nhiệt Huyết Thạch B Dùng để tăng thuộc tính trang bị.
12 1 Bảo Hạp Khí Sơ Thiên S Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 vũ khí S.
13 2 Phúc Vận Phù S Tăng 15% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
14 5 Hộp Thức Tỉnh Ti Khi mở sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 6 vật phẩm sau: Thức Tỉnh Ti (Hồng), Thức Tỉnh Ti (Cam), Thức Tỉnh Ti (Hoàng), Thức Tỉnh Ti (Lam), Thức Tỉnh Ti (Lục), Thức Tỉnh Ti (Tử)
15 1 Kim Long Chỉ Thêu Khảm vào thời trang. Tăng lực chiến 2250
- S.Thương ATK Tối Đa 15%
- Tăng EXP 20%
- Tất cả khí công +1 cấp
16 1 Thời trang Tạ Âm Mẫn Thời trang S
17 1 Thời trang Phi Hành Đoàn (Tím) Thời trang S
18 1 Thời trang Lướt Sóng (Cam) Thời trang S

 

Tên Thời Trang Chỉ số Ảnh ingame
Tạ Âm Mẫn
S.Thương ATK Tối Thiểu 20%
S.Thương ATK Tối Đa 20%
Xuyên DEF 25%
Hấp Huyết 20%
S.Thương Chí Mạng 30%
Tăng S.Thương (PVP) 35%

Phi Hành Đoàn (Tím)
Tăng HP 20%
S.Thương ATK Tối Thiểu 20%
S.Thương ATK Tối Đa 20%
Chính Xác 20%
Tỷ Lệ Chí Mạng 30%
S.Thương Chí Mạng 30%

Lướt Sóng (Cam)

Tăng HP 15%
S.Thương ATK Tối Thiểu 19%
S.Thương ATK Tối Đa 19%
Phản Đòn 20%
Tỷ Lệ Chí Mạng 20%
S.Thương Chí Mạng 30%
Tăng S.Thương (PVP) 30%

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.