► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 04/07 ~ 11/07

7/4/2024 9:11 AM

Cập nhật mới Webshop Hiệp Khách Mobile, tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: 16:30, ngày 04/07/2024.

- Kết thúc 14:59, ngày 11/07/2024.

(Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 08/07/2024).

** Lưu ý:
- Các server mới sẽ có ưu đãi về giá so với các server cũ với một số vật phẩm.   

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm S.lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20 All
2 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20 All
3 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20 All
4 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10 All
5 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10 All
6 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10 All
7 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 540.000 0 All
8 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí
(Vũ khí +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
9 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ
(Phòng cụ +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
10 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức
(Trang sức +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
11 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All
12 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64.444 58.000 1 All
13 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Vé Luyện Tập (7 Ngày) 1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170.000 153.000 1 All
14 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Kim Cang Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210.000 189.000 1 All
15 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Thần Khí Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112.000 100.000 1 All
16 04/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Nộ Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All
Mục Giới Hạn
STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm S.lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 04/07/2024
(15:00:00)
08/07/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 125.000 5 1~17
2 04/07/2024
(15:00:00)
08/07/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 500.000 5 1~17
3 04/07/2024
(15:00:00)
08/07/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 100.000 5 18
4 04/07/2024
(15:00:00)
08/07/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 375.000 5 18
5 04/07/2024
(15:00:00)
08/07/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 300.000 0 1~17
6 04/07/2024
(15:00:00)
08/07/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 540.000 0 1~17
7 04/07/2024
(15:00:00)
08/07/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 240.000 0 18
8 04/07/2024
(15:00:00)
08/07/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 360.000 0 18
9 08/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Thời Trang Phù 5 Dùng để cường hóa thời trang
(Thời trang +20 không thể dùng).
600.000 360.000 10 All
10 08/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Thời Trang Lướt Sóng 1 Hiệu ứng thời trang Lướt Sóng:
- S.Thương V.Công Tối Thiểu 30%
- S.Thương V.Công Tối Đa 30%
- Chính Xác 15%
- Xuyên DEF 12%
- Tăng S.Thương (PVP) 20%
1.200.000 840.000 5 All
11 08/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Thời trang Phi Hành Đoàn 1 Hiệu ứng thời trang Trưởng Lão Võ Sĩ:
- Tăng HP 5%
- S.Thương ATK Tối Thiểu 15%
- S.Thương ATK Tối Đa 15%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 12%
- S.Thương Chí Mạng 12%
1.200.000 900.000 5 All
12 08/07/2024
(15:00:00)
11/07/2024
(14:59:59)
Thời trang Hí Kịch 1 Hiệu ứng thời trang Hí Kịch:
- S.Thương ATK Tối Thiểu 15%
- S.Thương ATK Tối Đa 15%
- Phản Đòn 10%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 10%
- Tăng S.Thương (PVP) 15%
1.200.000 900.000 5 All

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.