► Phó Bản

Đông Lãnh

12/30/2021 12:09 PM

 Điều Kiện

- Cấp độ yêu cầu: 40.

- Tổ đội từ 2 người trở lên.

 Tổng Quan

- Là phó bản có thể kím được vật phẩm dùng để nâng cấp trang bị như: Hồng, Lam, Tử Tinh Thạch trong Hiệp Khách Mobile.

- Có độ khó cao với những đàn quái tương đối mạnh.

- Tổ đội cần phối hợp ăn ý nếu muốn vượt qua.

- Phải vượt qua tầng trước mới có thể tiếp tục tham gia những tầng tiếp theo.

- Tại mỗi tầng đều để số Lực Chiến trung bình cần có để có thể vượt qua tầng đó.

VD: Đông Lãnh 4 Lực Chiến trung bình của Boss là 656,086 thì tổ đội của Đại Hiệp cần có Lực Chiến cao hơn số đó để có thể vượt ải.  

 Phần Thưởng

- Hồng, Lam, Tử Tinh Thạch.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.