► Thông Báo

Hoàn Tất Bảo Trì HKM Ngày 16/03/2023

3/16/2023 1:33 PM

Hiệp Khách Mobile đã hoàn tất bảo trì, các huynh/tỷ vui lòng lên cửa hàng tải bản cập nhất mới nhé!

- Android Link

- iOS Link

 Nội dung bảo trì

Mở sự kiện Quà Tặng Bonus (Nạp) mới
Mở sự kiện Quà Tặng Bonus (Tiêu) mới
Mở sự kiện Tiêu Nhiều Nhận Nhiều mới
Chỉnh sửa lỗi nâng cấp thú cưỡi
Chỉnh sửa lỗi hiển thị biểu tượng kẹo dẻo
Bảo trì hệ thống game và máy chủ
Đóng các sự kiện nạp - tiêu cũ

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.