► Tàng Thư

Hướng Dẫn Cách Kiếm Vàng

12/3/2021 9:59 AM

 HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

- Nhiệm vụ có nhiều loại: Chính Tuyến, Phụ, Hàng Ngày và Hàng Tuần >>(xem tại đây)<<.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sẽ các Hiệp Khách điểm kinh nghiệm, những vật phẩm cần thiết và tất nhiên là Vàng.

 PHÓ BẢN TÀNG KIM

- Phó bản đặc biệt sẽ cho một số lượng vàng nhất định ở mỗi mốc level: 50, 65, 80, 100.

 BÁN TRANG BỊ, VẬT PHẨM KHÔNG CẦN THIẾT

- Đối với những trang và vật phẩm không cần thiết thì các Đại Hiệp có thể bán đi, vừa dọn trống được hành trang vừa có thêm một lượng vàng để sử dụng.

 THƯƠNG GIA

- Trong giao diện Cửa Hàng có một mục gọi là Thương Gia, mỗi 60 phút sẽ thay đổi ngẫu nhiên vật phẩm một lần và trong đó sẽ có đổi Ruby thành Vàng với những mốc giá cũng ngẫu nhiên không kém.

 BOSS BANG, KHU VỰC VÀ BOSS THẾ GIỚI

- Khi tham gia đánh bại các loại Boss Bang, Boss Khu Vực và Boss Thế Giới thì sẽ nhận được một số lượng Vàng nhất định.

 QUY ĐỔI BẰNG HỒNG NGỌC

- Hồng Ngọc là một trong những đơn vị tiền tệ thông dụng nhất, có thể dùng để mở rương, mua vật phẩm và quy đổi thành Vàng.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.