► Phó Bản

Khu Thí Luyện

12/29/2021 12:10 PM

 Điều Kiện

- Cấp độ yêu cầu: 40.

 Tổng Quan

- Khu vực thực chiến với quái cao cấp trong Hiệp Khách Mobile.

- Có thể lập tổ đội để cùng đánh quái trong Khu Thí Luyện.

- Đây là khu vực cấm PK.

- Điểm kinh nghiệm, vật phẩm nhận được từ quái trong Khu Thí Luyện nhiều hơn gấp nhiều lần bên ngoài.

- Có 4 cấp bậc dựa theo level của Hiệp Khách là: 40, 60, 80, 100.

- Mỗi ngày có thể tiến vào một lần miễn phí.

- Có thể sử dụng Ruby và Kim Cương để tiếp tục tham gia (tối đa tham gia 4 lần/ ngày).

- Phải vượt qua tầng trước mới có thể tiếp tục tham gia những tầng tiếp theo.

- Tại mỗi tầng đều có để số Lực Chiến trung bình cần có để có thể vượt qua tầng đó.

VD: Khu Thí Luyện 4 Lực Chiến trung bình của quái là 44,226 thì Đại Hiệp cần có Lực Chiến cao hơn số đó để có thể thí luyện tiếp tục tránh bị quái giết chết. 

 

 Phần Thưởng

- Điểm Kinh Nghiệm.

- Vật phẩm rơi ra từ quái: Dược HP, MP, Khí Ngọc, Ngự Ngọc,.....

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.