► Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ Hàng Ngày

12/27/2021 3:06 PM

 Giới Thiệu

- Sẽ mở sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến "Nhiệm Vụ Hàng Ngày là gì?".

- Cung cấp một lượng lớn điểm Kinh Nghiệm, vàng.

 Giao Diện

- Nhiệm vụ Hàng Ngày nằm ở góc trái màn hình.

- Được thể hiện với màu chữ xanh dương nhạt.

- Từ giao diện chính của game >> bấm vào nút Nhiệm Vụ (góc phải màn hình) để mở giao diện Nhiệm Vụ.

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Nhiệm Vụ để mở giao diện Nhiệm Vụ.

- Giao diện Nhiệm vụ Hàng Ngày.

- Giao diện của Nhiệm vụ Hàng Ngày được dùng để Hiệp Khách theo dõi:

+ Số Nhiệm Vụ đang có và có thể nhận.

+ Nhiệm vụ hiện tại đang thực hiện.

+ Số lần đã hoàn thành nhiệm vụ.

 Hướng Dẫn

- Mỗi ngày có thể nhận và hoàn thành 12 lần Nhiệm vụ Hàng Ngày.

- Sau khi hết 12 lần thì Hiệp Khách không thể nhận thêm nhiệm vụ.

- Có thể sử dụng nút Làm Mới (20,000 vàng) để đổi lại chuỗi 3 nhiệm vụ khác ngẫu nhiên.

- Có thể sử dụng nút Làm Mới Cao Cấp (200 hồng ngọc) để đổi lại chuỗi 3 nhiệm vụ cao cấp nhất có thể.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.