► Phó Bản

Phó Bản Tuần

12/29/2021 11:16 AM

 Điều Kiện

- Mở sau khi hoàn thành nhiệm vụ "Phó Bản Tuần".

- Cấp độ yêu cầu: 20.

 Tổng Quan

- Bản đồ, quái và phần thưởng thay đổi theo từng ngày trong tuần.

- Nơi tìm những nguyên liệu nâng cấp cần thiết cho trang bị trong Hiệp Khách Mobile.

- Có 4 cấp bậc dựa theo level của Hiệp Khách là: 20, 50, 80, 110.

- Mỗi ngày có thể tiến vào một lần miễn phí.

- Có thể sử dụng Ruby và Kim Cương để tiếp tục tham gia (tối đa tham gia 4 lần/ ngày).

- Phải vượt qua tầng trước mới có thể tiếp tục tham gia những tầng tiếp theo.

- Tại mỗi tầng đều có để số Lực Chiến trung bình cần có để có thể vượt qua tầng đó.

VD: Phó bản Cấp 4 Lực Chiến trung bình của Boss là 100,223 thì Đại Hiệp cần có Lực Chiến cao hơn số đó để có thể vượt ải.  

 Phần Thưởng

- Số lượng quà sẽ thay đổi theo từng cấp bậc của Phó Bản.

- Quà sẽ thay đổi mỗi ngày:

 

Thời Gian Quà
Thứ 2 Vũ Khí Phù + EXP
Thứ 3 Phòng Ngự Phù + EXP
Thứ 4 Trang Sức Phù + EXP
Thứ 5 Hồng Tinh Thạch + EXP
Thứ 6 Lam Tinh Thạch + EXP
Thứ 7 Tử Tinh Thạch + EXP
Chủ Nhật Vàng + EXP

 

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.