► Nhiệm Vụ

Tổng Quát

12/15/2021 5:05 PM

 Các Loại Nhiệm Vụ

- Trong Hiệp Khách Mobile nhiệm vụ được chia thành 5 loại:

+ Nhiệm vụ Chính Tuyến >>(xem tại đây)<<.

+ Nhiệm vụ Hàng Ngày >>(xem tại đây)<<.

+ Nhiệm vụ Hàng Tuần >>(xem tại đây)<<.

+ Nhiệm vụ Phụ Tuyến >>(xem tại đây)<<.

+ Online nhận thưởng >>(xem tại đây)<<.

 Giao Diện Nhiệm Vụ

- Từ giao diện chính của game >> bấm vào nút Nhiệm Vụ (góc phải màn hình) để mở giao diện Nhiệm Vụ.

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Nhiệm Vụ để mở giao diện Nhiệm Vụ.

- Giao diện Nhiệm vụ Chính Tuyến.

- Giao diện Nhiệm vụ Hàng Ngày.

- Giao diện Nhiệm vụ Tuần.

- Giao diện Nhiệm vụ Phụ Tuyến.

- Giao diện Online Nhận Thưởng.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.