► Sự Kiện

VÒNG QUAY CHUỘT Ù MỚI! 09/05 - 16/05

5/8/2024 10:02 AM

Cập nhật (MỚI) Vòng Quay Chuột Ù tham gia ngay để có cơ hội sở hữu: THỜI TRANG VƯỜN SAO BĂNG (LỤC), NHÀ BÁC HỌC ĐIÊN (LỤC), XÀ Y...

 Thời gian

- Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 09/05/2024. Kết thúc: 14:59, ngày 16/05/2024.

** Lưu ý:

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

Vòng Quay Chuột Ù đã trở lại với hàng loạt các vật phẩm hấp dẫn không thể bỏ qua đây các Hiệp Khách ơi! Các vật phẩm Hiệp Khách có cơ hội nhận được khi tham gia vòng quay.

- Link hướng dẫn cách chơi: LINK

>>>> Thử sức quay ngay tại: hkm.dzogame.vn/vong-quay

STT Tên vật phẩm Mô Tả
1 3 Bảo Hạp Linh Thể Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
Linh Thể Xí Nga.
Linh Thể Minh Thử.
Linh Thể Hùng Miêu.
Linh Thể Thần Điêu.
Linh Thể Lam Lang.
Linh Thể Vân Báo.
Linh Thể Hắc Báo.
Linh Thể Tuyết Báo
2 3 Bá Vương Hoàn 10% Tăng 10% ATK (60 phút).
3 3 Hộ Thể Hoàn 10% Tăng 10% DEF (60 phút).
4 4 Bảo Hạp Linh Thể Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
Linh Thể Xí Nga.
Linh Thể Minh Thử.
Linh Thể Hùng Miêu.
Linh Thể Thần Điêu.
Linh Thể Lam Lang.
Linh Thể Vân Báo.
Linh Thể Hắc Báo.
Linh Thể Tuyết Báo
5 2 Phúc Vận Phù B Tăng 9% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
6 5 Sức Phẩm Phù Dùng để cường hóa trang sức
(Trang sức +20 không thể dùng).
7 3 Hồng Tinh Thạch Dùng để tăng bậc vũ khí.
8 3 Lam Tinh Thạch Dùng để tăng bậc phòng cụ.
9 3 Tử Tinh Thạch Dùng để tăng bậc trang sức.
10 3 Hộ Linh Phù Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
11 3 Nhiệt Huyết Thạch B Dùng để tăng thuộc tính trang bị.
12 2 Nhiệt Huyết Thạch A Dùng để tăng thuộc tính trang bị.
13 2 Bảo Hạp Ngọc S~SR (PVP) Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên Ngọc S~SR (PVP).
14 2 Hộ Linh Phù (Thượng Cấp) Bảo vệ trang bị +20 trở lên không rớt cấp khi cường hóa.
15 1 Bảo Hạp Thiên Thần/Thiên Ma S Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị
Thiên Thần/Thiên Ma cấp S.
16 1 Vườn Sao Băng (Lục) Thời Trang S
17 1 Nhà Bác Học Điên (Lục) Thời Trang S
18 1 Xà Y Thời Trang S

 

Tên Thời Trang Chỉ số Ảnh ingame

VƯỜN SAO BĂNG (LỤC)

S.Thương ATK Tối Thiểu 20%
S.Thương ATK Tối Đa 20%
Xuyên DEF 26%
Phản Đòn 20%
Tỷ Lệ Chí Mạng 26%
Tăng S.Thương (PVP) 35%

NHÀ BÁC HỌC ĐIÊN (LỤC)
Tăng HP 20%
S.Thương ATK Tối Thiểu 20%
S.Thương ATK Tối Đa 20%
Hấp Huyết 25%
Tỷ Lệ Chí Mạng 25%
S.Thương Chí Mạng 30%

XÀ Y

S.Thương ATK Tối Thiểu 20%
S.Thương ATK Tối Đa 20%
Xuyên DEF 25%
Tỷ Lệ Chí Mạng 25%
S.Thương Chí Mạng 25%
Tăng S.Thương (PVP) 30%

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.